Kun 39 % av norske bedrifter har digitalisert faktureringsprosessen viser en ny undersøkelse gjennomført av VISMA. «Dette er et område som er relativt enkelt å digitalisere med stort potensial for å spare både tid og penger», sier adm. direktør i Visma Software, Erlend Sogn. eRate er spesialister på å digitalisere og automatiserer alle prosesser og oppgaver som skal gjennomføres fra mottak av forbruksdata til produksjon av faktura.

Hva betyr det å digitalisere?

«I sin enkleste forstand vil jeg si at digitalisering handler om å understøtte, forenkle og effektivisere arbeidsprosesser med IT-løsninger. Det er viktig å forstå at digitalisering ikke er selve IT-løsningene i seg selv, men at digitalisering handler om å bruke teknologi til å eliminere manuelle arbeidsoppgaver, og å effektivisere gjennom teknologi», sier Vidar Evensen, adm. direktør i Visma Consulting.

Digitalisering betyr automatisering

«Mange tror at de sender fakturaen elektronisk når de sender den på e-post, men dette stemmer ikke. En PDF-faktura er laget for å kunne åpnes elektronisk, men er ikke forståelig for et datasystem og kan ikke behandles elektronisk. Digitalisering betyr at hele prosessen automatiseres», forteller Sogn.

Billingprosess og billing management

Ved å automatisere hele faktureringsprosessen blir feilkildene minimert og kvaliteten sikret. Manuelle operasjoner kan automatiseres slik at ressurser blir frigjort og kostnader reduseres. Alle prosessene og oppgavene som gjennomføres fra mottak av forbruksdata til produksjon av faktura til sluttkunde kalles billingprosessen. Billing management er håndteringen av denne viktige prosessen.

Konkurransen spisses med digitaliseringen

«Bedrifter som omfavner teknologien, løper i galopp fra bedriftene som fortsetter i samme tralt som før», kan vi lese i VISMA-rapporten.

«Konkurransen vil bli enda tøffere framover, og den digitale utviklingen vil gå fortere og fortere. Derfor vil de tiltakene som gjøres i dag være avgjørende for bedriftens evne til å overleve. Satt litt på spissen vil jeg si at digitaliserer du ikke i dag, eksisterer du sannsynligvis ikke i morgen», sier Sogn.

Outsource hele faktureringsprosessen

Lyst til å slippe innsamling av data til fakturagrunnlag, sikring av datalagring, produksjon av fakturafiler, revisjon og distribusjon av faktura til sluttkunden? eRate håndterer alle prosesser knyttet til fakturering i tillegg til drift og support av vårt faktura- og kundesystem. Vi utfører også purring og reskontrohåndtering etter forhåndsavtalte rutiner og intervaller. All filutveksling overvåkes og kontrolleres av vår driftsavdeling. Kundene våre mottar rapporter på alle transaksjoner etter ønske og behov.

Norge bedre enn Sverige, men ligger likevel langt etter

Norske bedrifter er bedre enn svenske i å digitalisere fant Visma i sin undersøkelse. Over 3000 daglige ledere og økonomiansvarlige i Norden rangerte i hvilken grad bedriften har digitalisert sentrale økonomiske og administrative prosesser. Likevel ligger norske bedrifter langt etter amerikanske og asiatiske bedrifter når det kommer til fremdrift på digitalisering. Norske og svenske firmaer bruker mer IT-budsjettet til å vedlikeholde gamle systemer enn å utvikle nye løsninger. (Senter for Digitalisering, BI, 2016)

eRate blogg: Eksponentiell utvikling for automatisering »
eRate tar ansvar for hele faktureringsprosessen »

Norge foran Sverige på digitalisering »
VISMA Digital Index 2017 »

css.php