Kostnadskontroll

cost-control I systemet kan en sette en månedlig maksgrense på beløp som automatisk sperrer abonnementet. Dette kan blant annet forhindre svindel. Innen telekom er dette særlig aktuelt for å hindre misbruk av mobiltelefon ved tyveri.

Kostnadskontrollen kan også brukes aktivt av kunden ved å legge inn en varsling ved for eksempel 80% brukt av forhåndsbestemt beløp slik at de kan kontrollere sitt forbruk.