NVE har nylig presentert sin rapport om «Strømforbruk i Norge mot 2035». Analysene deres viser en økning i strømforbruket fra 133 TWh i 2016 til 157 TWh i 2035. Analysene bygger på en rekke forutsetninger og antakelser, og NVE påpeker at disse er usikre og kan endres mot 2035.

Strømforbruk i husholdninger vil gå ned

Det er industri, petroleumsnæring, datasentre og strømbehovet til transport som vil bidra til økningen av strømforbruket i Norge. «Økonomisk vekst og tiltak for reduksjon av klimagassutslipp er sterke drivere bak utviklingen. (…) Strømforbruk i husholdninger og tjenesteytende næringer er forventet å gå ned, som resultatet av mer energieffektive bygninger, bedre oppvarmingsutstyr og bedre elektriske apparater, skriver NVE i sin rapport.

Rapportens datagrunnlag

Rapporten bygger på andre rapporter og analyser utført av NVE og andre aktører, offisielle nasjonale planer samt virkemidler og historisk statistikk for de relevante forbrukssektorene.

NVE sin rapport: «Strømforbruk i Norge mot 2035» »
NVE: Oppgang i industrien, flere datasentre og elektrifisering av transport gir kraftig vekst i strømforbruk mot 2035 »

css.php