Loven om funksjonelt skille er vedtatt i Stortinget, med frist satt til 1.1.2021. Den tøffere konkurransen er allerede ventet å komme når Elhub blir lansert om under ett år. Vil det gamle KIS-system gjøre Kraftselskapene godt rustet for å møte den nye hverdagen? eRate tror at driftskostnadene må ned og at kundefokuset må opp for å holde følge med den økte konkurransen. Det blir viktigere å ha et mer fleksibelt og skalerbart system som alltid er tilgjengelig i skyen, uavhengig av hvor en er.

På tide å frigjøre seg det tunge KIS-systemet?

Loven innebærer at alle Energiselskap må dele Nett og Kraft i egne selskaper uten felles systemer og ledelse. Nå kan kraftselskapene frigjøre seg det tunge KIS-systemet. De kan velge et rimeligere skybaserte IT-system som gir lavere driftskostnader, sikrere drift og større fleksibilitet i kundebearbeiding. Energiplattformen til eRate gjør det også mulig å selge flere ulike tjenester i samme system.

Klar for salg av strøm, mobil og andre tjenester?

Kraftselskapene må utnytte kundedatabasen sin og aktivt tilby nye produkter for å gjøre seg uunnværlig for sine sluttkunder. Det blir viktigere for tjenesteleverandørene å få en stor andel av kundens hverdag. Mobile tjenester kan kombineres med strøm og for eksempel smarthusprodukter.

eRate tilbyr neste generasjonssystem for kraftbransjen

eRate tilrettelegger for mobile tjenester og leverer komplette og skalerbare løsninger for energiselskapene. Vi behandler datamengdene og fakturerer alle de tjenester som er ønskelig å tilby. Systemet integreres enkelt mot regnskapssystemer og inkassoselskaper.

Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat

Vidar Myrer 408 00 090 eller Vidar@eRate.no

Lovpålagt funksjonelt skille eller konkurransetilpasning? »
Energiaktører må posisjonere seg mot konkurransen »
Erfaring og tilpasset system gir konkurransefortrinn »
Energiplattform med mobil-fleksibilitet »

css.php