nben
   
+47 815 73 723

Krav om e-faktura?

  • 4
  • 27. juli 2015

eRate_Fakturering-for-pakkelosning15 år etter at e-fakturaen ble lansert av Nets har mange valgt e-faktura fremfor faktura på papir. Likevel er det fortsatt mange fakturaer på papir i omløp. Såpass mange, at beregninger viser at samfunnet kan spare 27 milliarder i året ved å innføre krav om e-faktura.

Forbud mot regninger på papir

Beregningene er gjort av Visma Software, som peker på at forbud mot faktura på papir vil gi effektivitetsgevinster for norske bedrifter. Dette vil igjen bidra til økt produktivitet og konkurransekraft i dagens pressende næringsliv.

Obligatorisk med e-faktura

«Regjeringen må nå innføre obligatorisk e-faktura for alle virksomheter, og det må snarest settes en dato for gjennomføring», sier Visma-sjefen Erlend Sogn.

Penger å spare

Visma Software har regnet seg frem til at for hver inngående faktura kan en spare 83 kroner, samt 56 kroner for hver utgående. De har lagt til grunn 121,1 millioner fakturaer årlig i regnestykket. De har også tatt med kostnader for porto, konvolutter og utskriving for utgående fakturaer.

Tid er penger

Beregningene viser videre at det tar ca. 25 minutter å håndtere en innkommende papirfaktura. En halvelektronisk/skannet faktura krever 12 minutter, og en e-faktura kun 7 minutter. Kostnadene i tidsbruk er satt på grunnlag av gjennomsnittlig månedslønn beregnet av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Den er satt til 7,25 kroner per minutt.

Færre purringer med e-faktura

«Vi ser også en effekt ved at e-faktura krever færre purringer. Det effektiviserer betalingsstrømmen», forteller prosjektleder Rein Baardsen i Visma Software.

e-faktura over landegrensene i EU

Programmet Connecting Europe Facility Digital, CEF Digital, bygger opp en felles europeisk infrastruktur for digital tjenesteyting. Kort sagt sagt skal bedrifter og innbyggere ha tilgang til digitale tjenester på tvers av landegrensene ved hjelp av felles infrastruktur. Programmet omfatter elektronisk ID, e-signatur, e-faktura, elektronisk distribusjon (eDelivery) og automatisk oversettelse.

Digitalisering forenkler og effektiviserer

Utveksling av data skal forenkles og effektiviseres mellom myndigheter, næringsliv og privatpersoner i Europa innenfor justis, arbeidsliv, utdanning, helse og næringsliv. EU-landene skal bli enige om grunnleggende felles arkitektur, regler og byggeklosser. Deretter kan de som vil være med i prinsippet “plug-and-play”.

Fakturering og fakturaformat fra eRate

eRate er fremtidsrettet og kan enkelt legge opp til fakturaformat etter kundens ønske. I faktura- og kundesystemet vårt kan ulike kundegrupper motta ulikt fakturaformat; e-faktura eller papirfaktura. eRate faktura- og kundesystem kan også gi sluttkunden faktura etter ønsket frekvens (månedlig, kvartalsvis, halvårlig).
eRate gir muligheter med tilpasset faktura og fakturaformat »

Europa blir et digitalt rike »
Visma foreslår forbud mot regninger på papir »

css.php