Forrige uke deltok eRate på Markedskonferansen, som ble holdt i regi av Energi Norge. Budskapet på konferansen var i stor grad i tråd med eRates tanker om kraftbransjens utvikling og hvilket fokus bransjen bør ha i tiden fremover.

Møt kundens behov sammen med IT-leverandørene

Temaene som gikk igjen var hvor viktig det er å sette kunden og deres behov i fokus, og hvor viktig det er at sluttkunden blir lært opp til å sette pris på andre ting ved strømmen enn lav pris. Det var også mange som snakket om at tiden er inne for å gjøre seg systemuavhengig og finne de IT-leverandørene som er villig til å jobbe for de beste løsningene for å kunne møte kundenes behov.

«Tenk nytt, dere eier ikke kundene»

Direktør i Energi Norge, Einar Westre innledet Markedskonferansen med «Tenk nytt, dere eier ikke kundene». Kristine Fiksen, partner i THEMA Consulting Group hadde mer fokus på at «En kan løsrive seg fra de IT-aktørene som vi har i dag. Gå mot de som har lettere systemer og som er skalerbare, har en lavere pris, og kanskje bare èn pris.»

Ny kompetanse og gode løsninger for kunden

«Vi lever i kundens tid» fortalte Rikke Stoud Platou, nærings.-ph. d. i NTE i foredraget sitt om «En kraftbransje i endring åpner opp for nye aktører». Det er forbrukerens ønsker og behov som må stå i fokus når en skal legge forretningsmodeller.

«Fremtidens vinner er de som følger det kundene ønsker seg». Platou mener at vi står ovenfor en bransjeglidning hvor store internasjonale giganter, med mange kunder som de allerede vet mye om, kommer inn. Det er ikke nødvendigvis markedsselskapene som blir den naturlige driveren av «Smarte Hus», men at de kanskje blir mer nøytrale 3. parter i sin leveranse av strøm.

Etter det spennende foredraget til Platou stilte Aslak Øverås, informasjonsdirektør i Energi Norge, henne spørsmålet om «Hva tror du vil kjennetegne de (1 av 4) bedriftene som fortsatt vil eksistere om ti år?» Platou svarte; «De som lytter og lager gode løsninger for kunden, samt de som tilegner seg ny kompetanse.»

Empati og distribusjon

Menneskelig og teknologisk forståelse er viktig for å kunne møte de kontinuerlige endringene fortalte Preben Carlsen, Managing Director i Trigger Norge. Han sa også at «Verden går fort, og det vil aldri gå så sakte som det gjør i dag». Bildet viser oversikten over alle elementene innen Empati og Distribusjon.

Lys, varme og opplevelse fremfor pris

Energi Sverige har startet kampanjen «Ladda Sverige» for å engasjere svenske forbrukere til å verdsette produktet strøm. Energi bransjen i Sverige ønsker en holdningsendring hos sluttkunden. Dette ønskes også i Norge.

Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge, fortalte om Strømbassadør kampanjen mot Energibransjen. Det er her holdningene til strøm må endres først. Bransjen er med på å forme sluttkundens syn på strøm ved å svare med prisstrukturer når kunden synes strømmen er dyr. «Nå skal strøm bli noe alle verdsetter», fortalte Øverås. «Tenkt at det å lade en mobiltelefon igjennom et helt år bare koster 3 kroner i strøm!» Målsetningen for kampanjen er å få bransjen til å holde felles fokus på «lys, varme og opplevelse» fremfor pris.
Strømbassadør, Energi Norge »

– Tenk nytt, dere eier ikke kundene, Energi Norge »

css.php