Kundehåndtering

customer-relationship All kundeinformasjon og historikk, som forbruk og fakturaarkiv, er tilgjengelig i samme grensesnitt, og man kan se status på alle abonnementer og tjenester. Endringer som oppsigelse, aktivering, oppdatering av brukere og fakturaadresse gjøres direkte her.

En egen funksjon kan koble inngående e-post direkte til kundekortet i systemet.