Rating og Billing

rating-billing eRate mottar data fra en rekke ulike leverandører og gjør rating/prissetting i sanntid. Vi kan ta imot alle typer data uansett kompleksitet og mengde. All rating/forbruk blir umiddelbart tilgjengelig for sluttkundens Min Side-løsning når ratingen er gjort.