«Som følge av sentralisering av data og funksjoner i Elhub vil det bli mulig å benytte enklere systemer for kundehåndtering i selskapene», slår forfatterne fast i rapporten «IKT-systemers rolle og betydning for strukturen i kraftbransjen». Et enkelt CRM-system knyttet mot et faktura- og innfordringssystem vil kunne erstatte dagens tyngre og mindre fleksible system.

Elhub vil forenkle IKT-hverdagen

Om under ett år er Elhub i drift og IKT-hverdagen for markedsselskapene kan forenkles. Elhub vil håndtere datamengdene for selskapene, og markedsselskapene kan redusere kundesystemet til et enkelt CRM-system for å ivareta kundehåndteringen. Det mindre fleksible KIS-systemet vil oppleves som unødvendig når mye av dagens funksjonalitet flyttes til Elhuben. Innføringen av AMS vil forsterke effekten ytterligere når MAFI-kjeden endres (måling, avregning, fakturering og innfordring).

Kostnadsfordeler i IKT-systemene

«Generiske løsninger kan ha en annen kostnadsstruktur og kan ha større skalafordeler enn dagens tradisjonelle KIS-løsninger,» skriver forfatterne i rapporten. De viser til to ulike måter kostnadsfordeler kan oppstå med IKT-systemer. Skalafordeler og breddefordeler. Skalafordeler reduserer enhetskostnaden ved økt volum av samme enhet, eksempelvis antall strømkunder. Breddefordeler betyr at kostnaden per enhet reduseres ved at flere tjenester knyttes til kunden, eksempelvis strøm, bredbånd, smarthusprodukter, mobile tjenester etc.

Enklere CRM-system trenger mindre vedlikehold

Rapporten viser til en generell oppfatning av at dagens KIS-system er ressurskrevende å vedlikeholde. Enklere CRM-system, gjerne skybaserte, trenger mindre vedlikehold. Ofte outsources driften av denne tjenesten, og det eneste kunden trenger å forholde seg til er kundehåndteringen.

Hvordan kommunisere med strømforbrukeren? »

Rapporten: IKT-systemers rolle og betydning for strukturen i kraftbransjen »
Energibransjen.no om; IKT ikke til hinder for fusjoner »

css.php