nben
   
+47 815 73 723

Lei av å se at billingsystemet sløser bort pengene dine?

  • 6
  • 7. januar 2014

Hvert år går milliardsummer tapt på grunn av fakturafeil, feilaktig prisgrunnlag, mangelfulle registreringer og kommunikasjonsproblemer mellom ulike faktureringssystemer.

Din forsikring mot tap av verdifulle inntekter

Selv eksperter har behov for riktig verktøy når det kommer til å gjøre en best mulig jobb. eRate Billing og CMS (Customer Management System) håndterer alle aspekter av et kundeforhold – fra registrering til faktura. Dette er et verktøy som sikrer dine marginer som igjen sikrer din lønnsomhet.

Sikrer din pengeflyt fra A til Å

eRate Billing & CMS gir deg fleksibilitet i prissettingen uansett om det gjelder transaksjoner, produkter eller abonnementsavgifter. Systemet gir deg frihet til å styre kundeunike avgifter, prisplaner og fakturatekster. eRate tilpasser systemet etter dine behov for å sikre pengeflyten og har selvfølgelig også funksjoner for purring og inkasso. Systemet fanger også opp manglende registreringer av kundedata og rapporterer avvik fortløpende.

Feilkildene elimineres og effektiviteten øker

eRate Billing & CMS håndterer dine datamengder og vi hjelper til med å automatisere billingprosessen i alle ledd. Effektiviteten økes og feilkildene elimineres. eRate ivaretar alt innen utvikling, implementering, drift, overvåking og eventuelle endringer i vårt fleksible billing- og kundehåndteringssystem. Dermed kan du holde fokus på kjernevirksomheten.

Hva_gjor_eRate_580x104

css.php