Endringer i ekomloven og ekomforskrift foreslår et nytt femte ledd til ekomforskriften § 3-6: «Avgivende tilbyder kan ikke bruke porteringsinformasjon til egen markedsføring». Dette betyr i praksis at det ikke lenger skal være lov å gi winback-tilbud til kunder som ønsker å gå til en annen mobilaktør. Dermed får mindre og nye mobilaktører bedre marginer slik at de ikke blir tvunget ut av markedet pga. større konkurrenters lave WinBack-tilbud.

Lettere å utfordre med mobile tjenester

Et forbud mot winback-tilbud vil gjøre det enklere for mindre og helt nye mobilaktører å vinne marked. Tiden hvor tapte kunder lett kunne vinnes tilbake av de større aktørene går mot slutten. Nå blir det lettere å utfordre de store mobilaktørene med gode mobile tjenester og sitte igjen med bedre marginer.

Misnøye rundt winback-tilbud

I høringsnotatet påpekes det at «winback kan medføre diskriminering av sluttbrukere, lav pristransparens og favorisering av tilbydere med allerede sterke posisjoner i markedet og et stort salgsapparat.» De mindre mobilaktørene har lenge uttalt fortvilelse over de større tilbyderne som har større salgsavdelinger og kapasitet til å ringe opp «tapte kunder» og gi dem en-til-en priser. Forbrukerombudet er også klare i sine høringsuttalelser om at de «Vil ha slutt på WinBack».

Winback-tilbud går mot slutten

Forbrukerombudet peker på flere forhold når de ønsker en stopp for winback-tilbud:
Lojale kunder får aldri disse tilbudene, det er bare kunder på vei ut som blir kontaktet.
Winback-tilbudene ligger ikke tilgjengelig som offentlig tilgjengelige tilbud, og fører derfor til mindre «pristransparens».
Winback-salgene gis ofte med korte tidsfrister, som gjør det vanskelig for kunden å orientere seg.
Forbrukerombudet er generelt ikke særlig glad i telefonsalg og spesielt ikke i winback.

eSIM vil gjøre porteringstiden minimal

Parallelt med endringene i ekomloven pågår en teknologisk utvikling som vil gjøre winback-tilbud i telekom vanskeligere. GSMA ((GSM (Groupe Speciale Mobile) Association) jobber med en spesifikasjon for eSIM for mobiltelefoner, som ventes i juni 2016. Når eSIM blir innført vil et leverandørbytte av abonnement både gå raskere og enklere. eSIM blir mobilbruker sin eiendom og ikke mobiloperatørens. Abonnementet vil bli fjernaktivert av mobiloperatør på eSIM og mobilbruker slipper å vente på å få tilsendt nytt SIM-kort. Porteringstiden vil gå fra gjennomsnittlig 5 dager til å bli minimal.

Høringsnotat om forslag til endringer i ekomlov og ekomforskrift »
Forbrukerombudet: Vil ha slutt på WinBack »
DinSide.no: Snart kan mobiloperatørene nektes å ringe kunder på vei ut »

eRate februar 2016: eSIM etter GSMA Remote SIM Provisioning-spesifikasjon (RSP) »
eRate november 2015: Mobilkalkulator og Win-Back-tilbud »
eRate august 2015: eSIM forenkler bytte av nettleverandør »

css.php