Først ble vi lovet fri roaming innen EU- og EØS-land. Så kom forslaget om «Roam Like Home», men ikke mer enn 90 dager per år og 30 dager per enkeltperiode. Forslaget fikk umiddelbar kritikk og ble trukket. Nytt forslag er lagt frem og holder på en regel for å unngå misbruk; sluttkunden må bruke SIM-kort fra bostedslandet.

«Vi må unngå misbruk, men vi ønsker ikke å begrense mengden trafikk eller antall dager,» sier kommissær Günther Oettinger fra EU-Kommisjonen i en uttalelse.

EU fornyer løftet om fri roaming »

css.php