Forrige uke foreslo NVE at strømkunder i 2021 skal ha et nettleieabonnement som tilpasses hvor mye strøm de vil bruke på én gang. «Ordningen minner om et mobilabonnement med en viss datamengde inkludert, og hvor det er mulig å betale for å bruke mer data. Du får altså strømmen du trenger, men du må betale høyere nettleie for samtidig forbruk over avtalt abonnement», forklarte Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

Mobildata begrenses av mengde

Mobildata begrenses av mengde, mens den foreslåtte nye betalingsmodellen for nettleie begrenser strømforbruket med hvor mye du bruker samtidig. Det er brukstoppene når alle andre også bruker mye strøm NVE ønsker å begrense. Det norske strømforbruket øker kraftig og kraftnettet må rustes kraftig for å klare denne belastningen. Dermed ønsker NVE å gjøre det mindre attraktivt å både vaske klær, lage mat, lade elbilen, varme opp huset og ta en varm dusj samtidig som alle andre ønsker dette.

Nettleien skal motivere til redusert strømforbruk

«Vi ønsker at nettleien skal motivere deg til å redusere strømforbruket i perioder der belastningen på nettet er høy. Ny teknologi legger til rette for at du kan jevne ut strømforbruket ditt, uten at det går utover komfort eller brukervennlighet», sier Flataker i nyhetsmeldingen fra NVE.

Ekspansjon inn i energibransjen med solid bakgrunn fra mobilsiden

eRate har lenge sett likhetstrekk mellom mobil- og energibransjen. «Energibransjens utviklingen er årsaken til at vi så det naturlig å ekspandere inn i energimarkedet med vår solide bakgrunn fra mobilsiden. Våre løsninger er allerede klare for å håndtere de prisstrukturer og betalingsmodeller energibransjen står ovenfor», forteller Ove Vik, gründer og daglig leder i eRate.

E24: Ønsker «mobilbruk-regel» for strøm: Storforbruk kan gi strømsjokk »
NVE: Legger om nettleien for at du ikke skal betale mer enn nødvendig »

eRate blogg: Prising av strøm lik som prising av mobiltrafikk »
eRate.no: Produkt og Pris »

css.php