«Mange europeiske forbrukere er misfornøyde med mobil- eller internettleverandøren, og vi vet at mange havner i ulike former for konflikter med selskapene. Derfor er det viktig at operatørene gir forbrukerne klar og tydelig informasjon om hvilket klageorgan de kan kontakte dersom de trenger hjelp til å løse en tvist», sier Haugseth.

Nettsider i mobilbransjen undersøkt

Mobilbransjens nettsider ble i våres undersøkt for å se om de følger loven. 207 nettsider ble sjekket av Forbrukertilsynet i samarbeid med myndigheter fra 22 andre land. I Norge ble 14 nettsider til leverandører av mobil-, internett- og strømmetjenester undersøkt.

Forbrukere får ikke opplysninger de har krav på

Rapporten viser at veldig mange av aktørene ikke gir forbrukerne de opplysninger de har krav på via sine nettsider. Flere har også ulovlige vilkår i kontraktene de tilbyr forbrukerne.

Vanskelig å finne informasjon om nye tvisteløsningsregler

Det Forbrukertilsynet fant, som gikk igjen hos de norske mobiloperatørene, var at informasjon om de nye reglene om tvisteløsning ikke var lett tilgjengelig. Kun få av dem hadde inkludert dette i sine avtalevilkår. «Dette samsvarer også med funnene på europeisk nivå», forteller Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Uklart når og hvorfor avtalevilkårene endres

Forbrukertilsynet gir mobiltilbyderne i Norge ros for klare vilkår for arbeidsfordeling, men sier at det bør bli mer klart når og hvorfor mobilselskapene kan endre avtalen og hvilke rettigheter forbrukerne har i slike situasjoner. «Dette gjenspeiles også i tallene fra EU, som viser at 30 prosent av aktørene ga seg selv rett til å endre vilkårene i kontrakten, uten å informere forbrukerne på forhånd eller gi dem en mulighet til å trekke seg fra kontrakten», skriver Forbrukertilsynet.

Informerer for dårlig om utenlandspriser

Forbrukertilsynet synes informasjon om hva abonnementene inneholder er god, men at priser til spesialnummer og utland utenfor EU/EØS er underkommunisert eller uhensiktsmessig framstilt.

Punktene det slurves mest med er gjengitt fra Insidetelecom.no

79 prosent av nettsidene hadde ingen lenke til det felleseuropeiske tvisteløsningssystemet, ODR-plattformen, hvor forbrukerne kan klage på både nasjonale og utenlandske aktører.
40 prosent av nettsidene ga ikke informasjon om hvilket nasjonalt klageorgan forbrukerne kan kontakte dersom de trenger å løse en tvist med selskapet.
30 prosent av aktørene ga seg selv rett til å endre vilkårene i kontrakten, uten å informere forbrukerne på forhånd, eller gi dem en mulighet til å trekke seg fra kontrakten.
20 prosent ga ikke forbrukerne god og utfyllende informasjon om at kontraktene ble automatisk fornyet.

Inside Telecom: Informerer for dårlig om klagemuligheter »

css.php