nben
   
+47 815 73 723

Mange destinasjoner – en pris

  • 9
  • 24. februar 2014

eRate hjelper til med prisinndelte soner Nå kan eRate hjelpe deg som kunde å få et enklere oppsett av priser til utlandet. Vedlikehold og oppdatering av prislister mot sluttkunder kan være tidkrevende. Særlig når det er snakk om titalls destinasjoner med ulik pris.

Enklere prislister

Endring i kostpriser for samtaler til utlandet de siste årene gjør det nå mulig å lage enklere prislister. Vi hjelper til med å gruppere alle destinasjoner inn i ulike, valgfrie soner.

Lettere for sluttbruker å forstå

En slik prisliste er enklere både for deg som kunde og vedlikeholde, og lettere for sluttbruker å forstå. En pris – mange destinasjoner.

css.php