«2017 blir året hvor mange strømporteføljer kommer for salg,» mener Vidar Myrer, Kommersiell Sjef for Energi i eRate. Han ramser opp: «Fallende strømpriser, innføring av Elhub, sterkere konkurranse og ikke minst, nye konkurrenter med andre forretningsmodeller vil ha dramatisk effekt på kundevolum og utbyttesiden.» «Hva skjer om vi mister 15 % av strømkundene våre? Det er mange utfordringer som tvinger eierne til tøffe strategiske valg. Hensynet til bevaring av lokale arbeidsplasser og lokal identitet er sterkt, parallelt må det skapes nye tjenester for innbyggerne, så hva skal man gjøre?» spør Myrer.

Regulatoriske krav i energibransjen

Regulatoriske krav fra NVE vil innen 2020 medføre omfattende omlegging av selskapsstrukturer blant Energiselskapene. Sterkt forenklet kan man si at Nettdelen av Energiselskapet skal skilles fra øvrig virksomhet, med eget styre, ledelse og egne IT-støttesystemer. Det betyr at strømkundene flyttes til salgsselskapet i virksomheten som et eget AS.

En bransje i endring

I gode dager med høye strømpriser og lokale monopolsituasjoner, medførte samdrift av nettselskap og strømselskap, rimelig forutsigbarhet når det gjaldt utbytte for eierkommunene. Endringene bransjen gjennomgår nå har allerede skapt bekymring hos eierne om hva som vil skje på utbyttefronten i årene fremover. Mange kommunale oppgaver blir realisert gjennom utbytte fra energiselskapet. Det kan bli betydelig vanskeligere når utbyttene reduseres eller faller bort.

Strategiske valg

Myrer ser forenklet på de valgene energibransjen står ovenfor som knytter seg til 4 strategiske retninger:

Vekststrategi vil øke antallet kunder gjennom å konkurrere i andre deler av markedet. Oppkjøp vil være en naturlig vurdering, utvidet produktsortiment og en forsterket markedsprofil vil være nødvendig. Det vil kreve kapital for å klare veksten.

Fusjon med andre selskaper. Finne partnere for synergi og stordriftsfordeler og skape ny entusiasme blant eksisterende kunder. Dette krever også kapital, men raske synergier kan hentes ut dersom man vedtar tøffe tiltak for kostoptimalisering i nytt sammenslått selskap.

Vedlikehold gir minimalt med endringer. Driften kostnadsoptimaliseres med fokus på lokal tilstedeværelse og lojalitet. Utbytte skapes så lenge som mulig.

Salg av strømselskapet. Dette vil skje når en innser at det er krevende markedsmessig eller finansielt å sikre god utvikling av selskapet og et tilfredsstillende utbytte i fremtiden. Vurder gevinstrealisering og selg kundeporteføljen nå som den er stabil og fortsatt har god inntjening.

Vurdering av egen kompetanse og leverandørsammensetning

«Uansett strategisk valg, de gamle forretningsmodellene er under sterkt press. Det betyr at man også må vurdere egen kompetanse og leverandørstruktur. Å sette ut tjenester som ikke er kjernen i selskapet til spesialister er definitivt en trend i andre bransjer,» forteller Myrer som kjenner flere bransjer godt.

Velg leverandører som kan møte kundenes behov

«Velger man å beholde kundene må man lytte og lære av deres behov og velge leverandører som kan løse behovene, samhandle med eksisterende leverandører og skape merverdi. Lykkes man ikke med dette, selg porteføljen før den mister all sin verdi,» avslutter Myrer.

css.php