Energi Norge inviterer igjen til Markedskonferansen med en agenda som skal oppdatere, hjelpe og veilede markedsselskapene i å ta de rette valgene fremover. eRate kommer også som utstiller, 15. og 16. november, for å fortelle om hvordan vi kan hjelpe aktørene mot en enklere hverdag og ruste dem bedre i den økte konkurransen.

Nye strømninger og reguleringer

Markedskonferansen blir delt inn i ulike sesjoner som dekker ulike temaer. Første sesjonen tar for seg «nye strømninger» og hvordan markedsaktørene bør forholde seg til disse. Videre skal det fortelles om reguleringene som angår bransjen i 2017 og den nye personvernforordningen GDPR i 2018. Tredje og fjerde sesjon presenterer hhv. ulike nye aktører i bransjen og hvordan andre bransjer har måttet omstille seg.

Dagens muligheter med kommunikasjon

Torsdagens agenda er viet hvordan kommunikasjonsmulighetene har endret seg. De beste i dag bruker innsamlet data for å tilpasse seg markedet sitt bedre. Annonseringen endres stadig og flere fokuserer på egne kommunikasjonskanaler – og «hvorfor er FaceBook størst?» spør Steffen Aagedal, rådgiver i Apeland.

Vanskelig med adferdsendringer og omstillinger

Markedskonferansen avrundes med «Adferdsendringer og omstilling i næringslivet» og hvorfor dette er så vanskelig. Psykolog Jan-Ole Hesselberg vil fortelle oss at det handler om hvordan vi er skrudd sammen fra naturens side. Han vil gi oss et innblikk i adferdsendring og psykologi før vi går hver til vårt for å jobbe videre med alle muligheter som ligger i markedet.

eRate om Markedskonferansen 2016

Innovasjon for å møte forbrukertrendene »
Viktigst for kraftbransjen er kundefokus og enklere IT-systemer »

Markedskonferansen 2017, 15.-16. november, Lillestrøm »

css.php