nben
   
+47 815 73 723

Milepælsplan fra Elhub-prosjektet

  • 5
  • 2. juli 2015

eRate_MilepalsplanElhub-prosjektet har utarbeidet en milepælsplan i arbeidet mot idriftsettelse av Elhub 20.02.2017. Det er viktig at alle aktører innen energi har progresjon i arbeidet sitt, slik at alle er godt forberedt og klare når Elhub lanseres.

6 milepæler frem mot 20.02.2017

Det er definert 6 milepæler som alle aktører må følge. Hver milepæl har definert en eller flere konkrete akseptansekriterier som må tilfredsstilles innen gitt dato. Samtidig blir det beskrevet hvilke andre områder aktørene bør ha progresjon under “anbefalt status”.

Tvangsmulkter

Elhub-prosjektet lover å følge opp alle aktørene ved hver milepæl. Tvangsmulkter kan bli aktuelt om aktørene ikke kan dokumentere fremdrift i henhold til milepælsplanen. Kraftleverandør og nettselskap i vertikalintegrerte selskap blir behandlet som to selvstendige markedsaktører, hvor begge må følge milepælsplanen, men hver for seg.

Justeringer i Elhub-prosjektets milepælsplan desember 2015 »
Elhub-prosjektets milepælsplan for nettselskaper og kraftleverandører »
Elhub-prosjektets overordnede tidsplan for systemtilpasning, test og migrering »

css.php