Innen 2020 vil det være 5,6 milliarder mobilabonnement i verden, viser en ny studie av GSMA Intellegence. Forfatterne av studien sier også at veksten med unike abonnenter ventes å avta i løpet av denne perioden sammenlignet med tidligere år. Dette fordi mange markeder nærmer seg et metningspunkt. Det som vil gi vekst er innen 5G, M2M og IoT.

4,7 milliarder unike mobilabonnenter i 2015

GSMA Intelligence mener det var 4,7 milliarder unike mobilabonnenter i verden ved utgangen av 2015, tilsvarende 63 prosent av verdens befolkning.

Økte sosiale og økonomiske muligheter

«I løpet av de neste fem årene vil ytterligere én milliard mennesker dra nytte av sosiale og økonomiske muligheter tilgjengeliggjort av mobiltilkobling. Vi går nå inn i en ny æra som presenterer mobiloperatører med nye muligheter og utfordringer,» sier Hyunmi Yang, Chief Strategy Officer i GSMA. «Operatører i svært tregt utviklede markeder må kompensere manglende vekst ved å utvikle og utvide forretningsmodeller og investere i nye nettverksteknologier, tjenester og digitale økosystemer», fortsetter han.

Nye markeder i utviklingslandene

«I Europa og i Asia Pacific (Sør-Korea, Japan, Australia) har markedene allerede nådd ekstremt høye nivåer av mobilpenetrasjon, og fremtidig vekstmuligheter for nye abonnement er begrenset. Dette betyr at det store flertallet av de forventede én milliard nye abonnentene, i løpet av de neste fem årene, vil komme fra markedene utviklingslandene», sier forfatterne av studien.

Mobilmarkedene Kina og India

I følge studien forventes nesten halvparten av økningen av nye abonnenter, i løpet av de neste fem årene, i verdens to største mobilmarkeder; Kina og India.

M2M vil vokse i utviklede markeder

«M2M-tilkoblinger står for en økende andel av nettovekst i mange utviklede markeder. Utvikling og utrulling av 5G vil gi ytterligere spillerom for operatørene når de får en viktigere rolle i ulike bransjer som i økende grad blir en del av den bredere mobile økosystemet», sier forfatterne av studien.

GSMA, The Mobile Economy Study 2015 »

Antall mobilabonnement i verden »
GSMA Intellegence viser på sine sider hvor mange mobile abonnement som finnes i verden til enhver tid. Siden viser hvor mange unike mobilabonnementer det finnes både med og uten M2M.
Antall mobilabonnement i verden »

css.php