Mobile Tjenester

eRate Mobile Tjenester
eRate muliggjør og tilrettelegger for etablering av nye merkenavn i mobilmarkedet. Vi tilbyr en komplett plattform som tilrettelegger hele verdikjeden for salg av mobil, mobilt bredbånd og M2M abonnementer.

Den virtuelle mobiloperatøren
En mobiloperatør velger eget merkenavn på sine mobile tjenester og fokuserer på salg og markedsføring av disse. eRates verdikjede håndterer hele kundens livssyklus. Vi tilrettelegger for tilgang til mobilnettet og drifter løsningen.

Fra kunderegistrering til ferdig faktura
eRates system kan fullt ut integreres med alle tredjeparter og håndterer alle aspekter av et kundeforhold; fra kunderegistrering til ferdig faktura ut til kunde.

Spisskompetanse
eRate har lang erfaring innen telekom og tilrettelegger for systemintegrasjoner mot adressesjekk, webshops, kreditsjekkpartnere, bank, inkasso, printhus, rapportsystem, Nasjonal Referansedatabase (NRDB) og nettverksoperatør.

eRate leverer
• Full integrasjon mot mobilnettverk
• Portering mot NRDB
• Prissetting, billing og fakturering av sluttkunder
• Integrasjon mot faktura- og inkassopartner
• Modul for kundeadministrasjon
• Ordre-/bestillingsside
• Min Side, MobilApp og innsalgsportal (POS)
• SIM-kort med logo
• Operatøravtale i mobilnettverk

css.php