Billing Management

eRate Mobile Tjenester - Faktura og Billing Management
Det er mange prosesser og oppgaver som skal gjennomføres fra mottak av forbruksdata til produksjon av faktura til sluttkunde. Dette omtales som billingprosessen. Billing management er håndteringen av denne viktige prosessen.

Kvalitetssikring i alle ledd
All data må kontrolleres og verifiseres, priser og produkter må kvalitetssikres og vedlikeholdes, og alle varelinjer på faktura må revideres og godkjennes. eRate sørger for en trygg fakturasyklus og håndterer hele billingprosessen for sine kunder som del av den daglige driften.

Reskontrohåndtering og fakturaproduksjon
eRate håndterer produksjon av fakturagrunnlag og fakturafiler uansett hvilken distribusjonskanal som benyttes. Vi mottar betalingsfiler fra bank og kortinnløsere som oppdaterer reskontro i Faktura- og Kundesystemet. Dere har derfor alltid oppdatert oversikt over innbetalinger mot den enkelte faktura.

All filutveksling overvåkes og kontrolleres av vår driftsavdeling. Kundene våre mottar rapporter på alle transaksjoner etter ønske og behov.

Godt system for innkreving
Oppfølging og purring på faktura kan også gjøres av eRate gjennom skreddersydde løsninger. Vårt system håndterer purring per SMS, e-post og per brev via printpartner. Systemet håndterer differensierte purrebeløp om kunden ønsker dette. Purresteg etter ønske implementeres, og eRate sørger for at disse blir utført daglig.

Integrasjon mot tredjeparter
eRate håndterer komplekse og omfattende faktureringsprosesser hvor fakturagrunnlaget kommer fra flere ulike kilder som; regnskapssystem, bank og inkasso. Disse kildene omtales som tredjeparter og integreres inn i systemet.

Kredittkortbetaling
eRate tilbyr løsninger for betaling via kredittkort, både i form av autotrekk for faktura og for påfylling av ringesaldo. I dag har eRate integrasjon mot blant annet DIBS.

css.php