Sluttkundens livssyklus

Kundelivssyklus_850x

Kunderegistrering
eRate tilrettelegger for flere salgskanaler for å nå markedet. Kunderegistreringen skjer enten direkte i systemet eller i vårt webgrensesnitt. Registrering på web gir mulighet for at kunden kan registrere seg selv eller gjøre det via ulike forhandlere. Systemet støtter funksjoner som kreditt- og adressesjekk slik at det er enkelt å få til en fullverdig registrering.

Forskjellige selgere kan også registrere ulike produkter/tjenester for sluttkunden. Systemet gir også grunnlag for beregning av provisjon da selgerne logger seg inn med personlig kode.

Kundens livssyklus
eRates system ivaretar hele kundesyklusen. Alt fra etablering i kundehåndteringssystemet, innsamling av data, prissetting av transaksjoner, 24/7 sanntids prissetting, til kostnadssamling av alle tjenester og produkter i en oversiktlig faktura. Det fanger også opp manglende registreringer av kundedata og rapporterer avvik fortløpende.

Utfasing
eRate håndterer automatisk utporteringer av abonnementer til andre operatører og avslutter kunden i mobilnettet, samt lager en sluttavregning til kunden.

css.php