På forsommeren var det blitt etablert egne punkter i alle de seks Lofoten-kommunene der mobiltelefonen skal virke nærmest uansett vær og vind. Opprustingen er gjort på bakgrunn av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets, Nkom, sin støtteordning «Forsterket elektronisk kommunikasjon».

Mobiltjenester i tre døgn når strømmen går

Nå er Lofotregionen betydelig bedre rustet til å motstå utfall i mobilkommunikasjon hvis strømmen blir borte ved ekstremvær eller andre hendelser. De utvalgte basestasjonene, områdene rundt rådhusene i Svolvær, Leknes, Ramberg, Reine, på Værøy og på Røst, skal fortsatt levere mobiltjenester i minimum tre døgn uten påfyll av energi. Dette vil øke kommunenes evne til å håndtere unntakssituasjoner, fordi fungerende mobilkommunikasjon er en bærebjelke i all krisehåndtering, skriver Nkom på sine sider.

Fler tiltak bak utbedringen i Lofoten

«Utbedringstiltakene i Lofoten har omfattet en rekke tiltak, blant annet etablering av faste aggregat og batteribanker for nødstrøm ved åtte basestasjoner. I tillegg er det opprettet flere radiolinjeforbindelser som gir reservesamband til basestasjonene. Fra Røst til Bodø er det lagt en ny fiberkabel som sammen med Lofotkrafts fiberkabel fra Røst via Værøy til Moskenes sikrer reservevei for transmisjon i hele Lofoten. Det er inngått avtaler om drift og vedlikehold av installasjonene med de aktuelle infrastruktureierne», skriver Nkom.

Nkom: Lofoten bedre rustet for kriser etter forsterking av mobilkommunikasjonen på øygruppen »

css.php