Mobilmarkedet er under lupen i podkasten til E24, Valebrokk & Co; «Hysterisk lønnsomhet i mobilmarkedet blir en slagmark». De ser på den høye profitten til teleselskapene og de nye aktørene som starter å selge mobiltjenester. Hvorfor starter et strømselskap å selge mobiltjenester?

Ulike aktører leier mobilnett

Det har generelt blitt lettere å komme inn på mobiltelefonmarkedet for nye aktører. Du trenger ikke å bygge ditt eget nett for å starte et mobilselskap i Norge. «Du behøver knapt å kunne noe om mobiltelefoni på forhånd», forteller intervjueren i podcasten. Den siste tiden har det kommet andre aktører inn på mobilmarkedet, som leier mobilnett av enten Telenor eller Telia. Det betyr at de gir egne mobilkunder samme tilgang til mobilnettet som hhv. Telenor og Telia sine kunder har.

Bruker konkurransefortrinn i andre markeder

I podcasten blir Rolf Barmen, administrerende direktør i Fjordkraft spurt direkte: «Hvorfor skal et strømselskap som lever av å levere strøm til husstander starte opp å selge mobiltelefoni?» Barmen svarer at strømmarginen er virkelig under press, og de har mange konkurrenter som er veldig aktive. Derfor er de utfordret til å bruke egne konkurransefortrinn i andre markeder. Det var mobilsegmentet de falt for.

Samme fabrikk distribuerer ny råvare

Han fortsetter og forteller at: «Mobiltelefoni er en tjeneste som må selges og den distribusjonen vi har i strøm kan nyttiggjøres innen mobil. Vi kjøper en strøm og selger den videre, nå kjøper vi en mobiltjeneste og selger den videre. Så vi gjør akkurat det samme, fabrikken vår ser akkurat lik ut, det er bare en av råvarene våre som er annerledes. Vi kan utnytte konkurransefortrinnene våre, vi kan utnytte den store kundebasen vår, den store markedsmuskelen vår, et godt merkevarenavn, osv. osv»

Tett på sluttbrukerne

Det blir kommentert at Fjordkraft er tett på sluttbrukerne og er vant med å selge et ikke fysisk produkt som er en helt essensiell del av vår hverdag. De har i underkant av 2 millioner salgssamtaler i året, som dreier seg om strøm. «Det er åpenbart at det da er kostnadseffektivt for oss å bruke noen av disse samtalene til å snakke med kundene om mobil. Det vil være naturlig. Det gjør at dette er interessant for oss», sier Barmen.

E24 Podkast, Valebrokk & Co: Hysterisk lønnsomhet i mobilmarkedet blir en slagmark »

css.php