nben
   
+47 815 73 723

Mobilnett med maksfart på 300 Mbit/s

  • 8
  • 21. juli 2014

LTE_4G_eRateLTE-Advanced (LTE-A) hører til neste teknologigenerasjon. Korea og et par andre markeder har dette allerede i bruk. Telenor vil sette LTE-A i drift rundt årsskiftet 2015/2016.

70 prosent befolkningsdekning med LTE/4G

Utrullingen av mobilnettet, LTE eller 4G, er svært godt i gang. Telenor har nå mer enn 70 prosent befolkningsdekning. Forberedelsene til LTE-A har holdt på en stund, og alt nytt utstyr som Telenor setter inn er klargjort for den nye teknologien. Når LTE skal oppgraderes til LTE-A er det i praksis kun et nytt kort som skal inn i basestasjonene.

Spleising av flere frekvenser

I praksis er LTE-A en spleising av flere frekvenser for å skape større båndbredde som terminalen kan utnytte. Standarden vil på sikt skal støtte spleising av opptil fem frekvenser, men første variant som blir tilgjengeliggjort av Telenor vil støtte to på nedlinksiden. Det vil si fra basestasjonen til terminalen, f.eks. en ruter eller en mobiltelefon. Brukerne vil da oppleve at hastigheten dobles.

Først 1 Gbit/s – senere 3 Gbit/s

LTE-A gjør det mulig å utnytte flere blokker på samme frekvens, eller spleising av blokker på ulike frekvenser. Dette er den første mobilteknologien som vil være i stand til å gi en hastighet på 1 Gbit/s. Spleising av frekvensblokker på hver 20 MHz, sammen med den mest avanserte antenneteknologien (8×8 MIMO), vil det være mulig å oppnå 3 Gbit/s i fremtiden.

css.php