eRate tilrettelegger for at mobiloperatører kan skape nye forretningsmuligheter og øke sin konkurransekraft gjennom bruk av eRate sin billing- og ratingplattform. De fleste mobiloperatører har i dag investert store summer i eget billingsystem. Dette gir ofte utfordringer for fleksibiliteten i hvordan man setter sammen produkter og tjenester, og hvor raskt man kan ta en ny pakketering ut i markedet. Summen av dette gir ikke konkurransekraft, det gir lite innovative produkter og tjenester, og man bruker for lang tid på å komme ut i markedet.

Økt fleksibilitet og raskere ut i markedet
En operatør kan gjennom eRate pakketere mobilabonnement og tredjepartstjenester. For kunden vil det fremstå som om det er operatøren som er avsender. Dette gir operatøren større handlingskraft i å være innovativ, og lar ikke billingsystemet bestemme hva som er mulig å lage av spennende produkter og tjenester. Fleksibiliteten øker og man kan ta nye verdiforslag raskere ut i markedet.

Nye forretningsmuligheter
En etablert operatør må beskytte sin merkevare og være varsom med å gjøre tiltak som får store konsekvenser for omsetningen i den etablerte forretningsmodellen.

Gjennom eRate kan en operatør teste ut nye forretningsmodeller gjennom ny merkevare for å ikke risikere konsekvenser for omdømme, brand eller eksisterende omsetning. Dette kan være nye abonnement, andre typer pakketeringer enn de tradisjonelle, eller sammen med andre markedsaktører. I dette markedsutløpet kan man være innovativ og teste nye produkter og tjenester med lav risiko. I egen merkevare kan man konsentrere seg om kjernevirksomheten og ta inn de verdiforslag som fungerer på et senere tidspunkt.

Fighting brand
De store mobiloperatørene blir ofte utfordret av aktører som går aggressivt ut i markedet. Det er vanskelig å svare på dette i eget brand. Det kan få store konsekvenser for omsetningen, samtidig som det ofte ikke er i samsvar med egen bedriftsprofil. Et alternativ for operatøren er å etablere et fighting brand utenfor egen organisasjon. Dette kan gjøres gjennom eRate. Vi muliggjør å agere helt annerledes i markedet uten å risikere konsekvenser for eget merkenavn, og således beskytte kjernevirksomheten.

Klar for å skape nye verdier?
Høres dette interessant ut, la oss ta et møte og se hvordan vi kan skape verdier sammen.

Erik Trondsen, Mobil: 408 00 900, Erik(at)eRate.no
Ove Vik, Mobil: 997 55 550, Ove(at)eRate.no
Henning Thoresen, Mobil: 926 38 100, Henning(at)eRate.no

css.php