23. juni kom nok en pressemelding fra Elhub som gjør hele Energibransjen usikre på når vi kan forvente at Elhub blir lansert. Tidligere i år annonserte Elhub at de måtte utsette den planlagte lanseringen i oktober til 1. kvartal 2018. Nå har Elhub besluttet å bruke mer tid for å kvalitetssikre planverket før «go live»-datoen fastsettes. Ny fremdriftsplan for Elhub blir presentert i september.

Endelig og robust tidsplan

Elhub har mottatt mange innspill fra eksterne interessenter om at den nye fremdriftsplanen må være «endelig og robust». «Derfor er det viktig at vi nå bruker nødvendig tid på dette arbeidet, noe som også innebærer ekstern kvalitetssikring», sier Tor Bjarne Heiberg, daglig leder i Elhub, i pressemeldingen.

Testing gjennom hele sommeren

«Testingen for systemleverandører fortsetter igjennom sommeren, mens den første gruppen med markedsaktører vil få tilgang til å teste over sommeren. Så får vi komme tilbake til endelig dato for oppstart av markedstesten for alle aktører når planen er endelig fastlagt,» forteller Heiberg videre.

eRate og Elhub

Vi må, som alle andre, vente på den endelige avklaringen rundt lanseringstidspunkt og innhold. eRate har gjort ferdig de tester som er nødvendig på dagens Elhub-plattform, og vi sørger for å være ajour med nye tester frem til leveringsdato for Elhub-meldingssystem.

Hva gjør eRate?

eRate jobber så raskt som mulig for å tilpasse den nye multibrandplattformen, som er bygget med fokus på Elhub, slik at den kan håndtere eksiterende meldingsutvekslingssystem med Ediel. Når denne er ferdig vil kundene våre kunne benytte seg av den mot Ediel for utveksling av strøminformasjon. For andre produkter som mobil, fiber og solcelle vil det fortsette som tidligere.

eRate blogg

Elhub utsatt til 1. kvartal 2018 »
Elhub må utsettes »
NBS Go Live er utsatt til Q1 2017 »
Nordisk balanseavregning utsatt »

css.php