I går kom pressemeldingen om at lanseringen av Nordisk balanseavregning, NBS, blir utsatt fra oktober til Q1 neste år. Ny dato for lansering vil bli publisert i august etter testing og evaluering i løpet av sommeren. Elhub vurderer hvilke konsekvenser det vil ha for dem, men skriver på sine sider at milepælsplanen følges som normalt og eksisterende datoer er fortsatt gjeldende.

Leverandør klarer ikke levere innen fristen

«Forsinkelsen skyldes at leverandøren av systemet til den nordiske balanseavregningen har varslet at de ikke vil kunne levere et fullt fungerende avregningssystem etter avtalte krav og spesifikasjoner innen fristen», sier Minnakaisa Ahonen, leder i eSett OY. Det er de som håndterer prosjektet og skal drifte løsningen for den felles balanseavregningen for systemoperatørene Fingrid, Statnett og Svenska Kraftnät.

Sterkt uønsket forsinkelse

Statnett skriver at forsinkelsen er sterkt uønsket av eSett, systemoperatørene og markedsaktørene, men etter forhandlinger med leverandøren er det klart at det ikke er mulig å unngå. Ahonen forteller at «Vi har løpende vurdert status og fremdrift i prosjektet og er dessverre nødt til å konkludere med at testresultatene viser at systemet ikke er klart. En oppstart som planlagt i oktober ville utsette den velfungerende balanseavregningen i hvert enkelt land for uakseptabel risiko.»

Beklager ulempen

eSett og de nordiske systemoperatørene beklager ulempen dette medfører for alle involverte og jobber for å få på plass et velfungerende balanseavregningssystem så snart som mulig. Markedstestingen fortsetter mot sommeren, men vil justeres til å fokusere mer på strukturverifisering og rapportering av avregningsunderlag. Ytterligere markedsaktiviteter vil bli forsinket og mer informasjon vil bli gjort tilgjengelig på esett.com/commissioning innen utgangen av august 2016.

Elhub – 1 år før oppstart »
Elhub.no: NBS er utsatt »
Statnett: Innføringen av nordisk balanseavregning er forsinket »
eSett: The implementation of the Nordic Balance Settlement will be postponed »

css.php