54 prosent av oss handler på nett fra mobiltelefonen, forteller rapporten «Norsk E-handel» fra DIBS. Spesiell stor vekst er det i det norske markedet, her har mobiltelefonen blitt den dominerende kanalen for netthandel. For fem år siden var det kun 20 prosent av forbrukerne som hadde handlet fra mobiltelefonen.

Handel via mobilen går kun én vei

«Det kan ikke sies tydelig nok: Den nettbutikken som ikke legger opp til handel med mobilen som plattform, har nesten tapt på forhånd. Vi har mobilen med oss overalt, og vi bruker den mer enn 200 ganger om dagen. Så denne utviklingen kan gå bare én vei», mener Johanna Tell, Norges-sjef i DIBS.

Barnefamilier og menn aktive mobilhandlerne

Rapporten til DIPS viser at 85 prosent av den norske befolkningen handler på nett. Barnefamilier og menn er de mest aktive mobilhandlerne. «Vi ser en konstant økende kjøpelyst blant alle aldersgrupper, samtidig som flere bransjer finner veien til den digitale markedsplassen», sier Tell.

Netthandelen øker med 16 prosent

DIBS antar at Norge vil passere 100-milliardersgrensen på netthandel i 2017. Det vil si en økning på 16 prosent i forhold til i 2016. Netthandelen generelt sett i Norge er doblet siden 2012.

Aftenposten: Netthandelen i Norge eksploderer og truer butikker »
DN: Netthandel skyter i været »

css.php