Nettnøytralitet er en del av forordningen om Ett Europeisk Ekommarked (Telecom Single Market). Første forslaget til nettnøytralitetsregler ble lagt frem av Europakommisjonen i september 2013. 30. april 2016 blir den felleseuropeiske nettnøytralitetsreguleringen gjeldende. Innen utgangen av 2016 må alle nasjonale regulatoriske tiltak tilpasses den felleseuropeiske ordningen.

Internett åpent for alle

Internett skal være åpent for alle sluttbrukere og operatørene skal behandle all internettrafikk likt. Operatørene skal også utføre rimelig trafikkstyring basert på tekniske kvalitetskrav. Kun ved spesifikke angitte unntak er det lov å blokkere eller strupe applikasjoner og innhold.

Bekymring til fortolkningen

Det er uttrykt bekymring for at den europeiske nettnøytralitetsreguleringen ikke har klare nok regler og at det kan resultere i usikkerhet om fortolkningen. Derfor skal BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) utvikle retningslinjer innen 29. august 2016.

Tankene om fortolkningen av reguleringen

BEREC starter arbeidet denne uken i Brussel hvor de møter de europeiske bransjeorganisasjonene for internettilbydere, innholds- og applikasjonstilbydere, samt forbrukere for å høre deres tanker om fortolkningen av reguleringen. En offentlig høring av forslaget til de europeiske retningslinjene for nettnøytralitet vil komme sommeren 2016.
Det europeiske nettnøytralitetsåret »

css.php