«Det er bare å glede seg», sa Berit Svendsen, Telenors sjef i Skandinavia, etter Norges første demonstrasjon av 5G mandag. Datahastigheten kom opp i over 71 gigabit per sekund i 70 GHz-båndet med en rekkevidde på to-tre meter. Telenor mener flere bransjer vil ha stor nytte av 5G-teknologien; helse, oppdrett, landbruket og transport for å nevne noen.

Ekstremt lav responstid

Teknologidirektøren i Telenor, Magnus Zetterberg, fortalte om de største fordelene med 5G. «Responstiden er ekstremt lav sammenlignet med dagens teknologi. Det gjør at lastebiler for eksempel kan kjøre svært tett på veien og fortsatt kommunisere med god sikkerhetsmargin, eller at 5G kan brukes i kirurgiske roboter på sykehus utenfor de store byer.»

Stor kapasitet og mange oppkoblede enheter

«Ekstremt mange enheter kan kobles til nettet samtidig. I fremtiden venter ekspertene nemlig at alt fra søppelspann til parkeringsplasser og alle kjøretøy vil koble seg opp til nettet for å gi informasjon om hva de gjør», fortsattte Zetterberg.

5G-kapasiteten kan deles i ulike lag

Han fortalte også at kapasiteten kan deles i forskjellige lag. Helsetjenester og selvkjørende biler kan for eksempel får en egen prioritert kanal, mens vanlig mobilbruk får et eget lag. På den måten forstyrrer de ikke hverandre på samme måte som i dag. I dag må alle dele på den kapasiteten som mobilnettet kan levere fra hver basestasjon.

Norge skal være attraktivt sted å teste 5G

Det var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som fikk trykke på knappen som startet 5G-testen. Han er opptatt av at Norge og Norden skal bli et attraktivt sted å teste ut 5G. Han sa at «Det er viktig at dette blir enkelt å bruke, tilgjengelig for mange prismessig og at det skaper nytte. Vi ser enorme muligheter her og Norge skal være et attraktivt sted å teste dette.»

Norge og Norden – stedet for å investere

Solvik-Olsen poengterte at Norden må stå sammen for å være en interessant arena internasjonalt: «Det er viktig at vi klarer å samkjøre de nordiske landene på det regulatoriske, for da kan dette bli virkelig stort. Vi skal sørge for at Norge og Norden blir et interessant sted å investere.»

Norden og Baltikum langt foran i Europa

«Vi har tett dialog med de andre nordiske telemyndighetene, og vi har også tatt kontakt med de tre baltiske landene. På det regulatoriske har vi veldig lik historie, etterspørsel og nysgjerrighet knyttet til ny teknologi. Norden og Baltikum ligger langt foran i Europa», fortalte sjefen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Torstein Olsen.

Standard for 5G-teknologien

Det finnes foreløpig ikke noen internasjonal standard for 5G-teknologien. I februar i år la arbeidsgruppen ITU, den internasjonale teleorganisasjonen, frem arbeidet som viser nøkkelkriteriene for 5G-teknologien som de kaller IMT-2020. Forslaget, ITU-R M. IMT-2020.TECH PERF REQ, er forventet å få en endelig godkjenning i november i år.

eRate: 5G-testing i Norge »
eRate: 5G til Stockholm allerede i 2018 »
eRate: Tester 5G med droner »

GSMA: New GSMA report sets out industry vision for the 5G era »
E24: – Telenor skal gjøre 5G norsk »
Inside Telecom: 71 Gbit/s i første 5G-nett i Norge »

css.php