1. oktober 2015 falt kostnaden for utportering av nye kunders eksisterende telefonnummer bort. Tidligere betalte teletilbyderne hverandre for nummerportering, ca. 110,- for fastnettnummer og ca. 85,- for mobilnummer .

Lettere for nye aktører å etablere seg

Dette betyr at det nå har blitt rimeligere for teletilbyderne å få nye kunder som ønsker å beholde sitt gamle telefonnummer. Nkom skriver at «bortfall av porteringsgebyr vil redusere unødvendig administrasjon og kan gjøre det lettere for nye aktører å etablere seg, og finner dette positivt for konkurransen i markedet.»

Nummerportering

Nummerportering er når telefoneieren velger å beholde sitt telefonnummer og flytte det fra en teletilbyder til en annen. Det er den nye teletilbyderen som gjør selve nummerporteringen.

Pris for nummerportering mellom tilbyderne bortfaller 1. oktober 2015, Nkom »

css.php