«IKT møter energibransjen nå. Vær forberedt på stjernesmell, det er nå energibransjen 2.0 formes. Gjør ikke bransjen det selv, vil nye aktører ta styringen», advarer direktør for internett og nye medier i IKT Norge, Torgeir Waterhouse. Han starter programmet dag to på HR- og lederkonferansen 2017 i regi av Energi Norge.

Utfordringer med ny teknologi og digitalisering

«Kraftnæringen står midt oppe i en omstillingsprosess med ny teknologi og digitalisering som viktige drivere. Samtidig skal kraft produseres, transporteres og omsettes stadig mer effektivt. Dette utfordrer den tradisjonelle bemanningssituasjonen. Vi har valgt å belyse disse problemstillingene på årets HR- og lederkonferanse», sier rådgiver Solgun Furnes i Energi Norge som er fagansvarlig for konferansen.

Arbeidsoppgaver digitaliseres

«Vi tror digitalisering vil medføre betydelig forenkling og automatisering av mange av dagens arbeidsprosesser i kraftselskapene. Endringstakten vil trolig medføre et betydelig behov for fornyelse av kompetanse i de fleste selskaper. Dette kan bli en utfordring for en bransje som historisk har hatt lav turnover», sier Espen Fossum i Thema Consulting som også står på programmet på konferansen.

Samarbeidspartnere kan åpne for nye muligheter

«En kritisk suksessfaktor for kraftselskapene fremover vil være å tiltrekke seg hoder som kan bidra til å ta i bruk de nye mulighetene. Digitaliseringen vil åpne for nye muligheter, til for eksempel å kommunisere med kundene og tilføre merverdi i kundedialogen. I den sammenheng vil det være viktig å tiltrekke seg attraktive samarbeidspartnere til å levere nye løsninger til kundene», avslutter Fossum.

eRate har både kompetanse og system

Kundene våre trenger ikke tenke på utvidet IT-kompetanse og dyr maskinvare. eRate håndterer all løpende drift og support på systemene vi leverer. eRate Faktura- og Kundesystem ligger i skyen og er tilgjengelig der kunden ønsker det. Vi holder overvåkning 24/7 på alle prosesser, integrasjoner, servere, web-løsninger og databaser.

Energiplattform med mange muligheter

eRates Markedsplass og Faktura- og kundesystem er en tjeneste som gir enkel tilgang til tredjepartsprodukter. Kundene våre kan selge flere ulike produkter samtidig i systemet vårt, ett samlende system for alt fra salg av strøm, mobile tjenester, smarthusprodukter, fiber, solceller etc. eRate behandler datamengdene og fakturerer alle de tjenester som er ønskelig å tilby. Systemet integreres enkelt mot regnskapssystemer og inkassoselskaper. Energiplattformen gir kraftselskapene fleksibilitet til å fakturere, drive kundeservice, samt bygge tjenester og løsninger på tvers av produkter.

Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat

Vidar Myrer 408 00 090 eller Vidar@eRate.no

eRate: Digitalisering trenger nyere IT-systemer »
eRate: Outsource hele faktureringsprosessen »
eRate tar ansvar for hele faktureringsprosessen »
eRate: eRate klare for fakturering via Vipps »

Energi Norge: Digitalisering krever ny kompetanse i kraftselskapene »

css.php