Et nytt EU-direktiv om fornybar energi er lansert. Dette kommer samtidig med oppjustering av målet for fornybarenergi fra 27 prosent til 32 prosent innen 2030. «Fornybart er bra for Europa, og nå er Europa bra på fornybart», fastslår EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete.

Produsere, bruke, lagre og selge solenergi

Det nye EU-direktivet skal gi anlegg opp til 25 kW mulighet til å produsere, bruke, lagre og selge solenergi uten å betale urimelige skatter og avgifter. Det vil si at privatpersoner, lokale myndigheter, små bedrifter og kooperativer kan håndtere sin egenproduserte fornybare energi uten urimelige byrder.

Enklere for private energiprodusenter

Private husholdninger skal slippe å måtte opprette private firma for å få selge strøm fra solceller til nettet, slik de må i f.eks. Romania i dag. Private energiprodusenter skal også slippe å betale høye tariffer, samt ha administrative forhindringer, slik de har i dagens Spania.

Europas energirevolusjon – også for privatpersoner

«For første gang anerkjennes vanlige menneskers rett til å delta i Europas energirevolusjon, og noen av de svært store barrierer i kampen mot klimaforandringer fjernes», sier Energipolitisk rådgiver Sebastian Mang i Greenpeace Europe til Teknisk Ukeblad. Videre skriver TU at «han understreker at målet om 32 prosent fornybar energi i 2030 fremdeles er altfor lavt, sett fra organisasjonens side.»

TU.no: EU: Private skal kunne produsere, bruke, lagre og selge solenergi uten å betale urimelige skatter og avgifter »
TU.no: EU lover hardere regler for fornybar energi i fremtiden »
Euractiv.com: EU strikes deal on 32% renewable energy target and palm oil ban after all-night session »

css.php