Fredag la Statnetts styre frem en oppdatert plan for Elhub, med forslag om å utsette lanseringen til utgangen av oktober 2018. Forslaget skal drøftes og forankres i bransjen før det endelige forslaget oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som forskriftsfester ny dato for «Go live» for Elhub.

Robust og stabil løsning ved lansering

«Det er viktig for alle at løsningen som nå ferdigstilles, er robust og stabil når den lanseres. Siden tidlig i sommer har vi derfor hatt en omfattende gjennomgang av status og fremdriftsplanen til prosjektet. Gjennomgangen har omfattet en ekstern kvalitetssikring av prosjektet, gjennomført av DNV GL», forteller daglig leder i Elhub AS Tor Bjarne Heiberg i en pressemelding.

Mye testing og feilretting

I pressemeldingen skriver Elhub.no at konklusjonen av gjennomgangen er at prosjektet vil trenge resten av 2017 og første kvartal 2018 før lansering. Det trengs mye tid til testing og feilretting av løsningen, både internt og ovenfor markedsaktørene.

Pilotaktører sentrale i testingen

Elhub-prosjektet skal ha med et begrenset antall pilotaktører i testingen. Antallet aktører utvides i løpet av andre kvartal 2018. Etter at alle har testet, skal Elhub i tredje kvartal klargjøres for lansering. Da skal generalprøven på oppstartsfasen gjennomføres, og alle markedsdata fra markedsaktørene skal lastes opp.

Betydelig mer omfattende enn antatt

«Vi ser at arbeidet med å teste løsningen er betydelig mer omfattende enn vi opprinnelig hadde tatt høyde for. Med det som utgangspunkt, innser vi at vi har vært for optimistiske når det gjelder hvor mye tid som vil gå med til å teste løsningen, særlig opp imot IT-løsningene til de 350 aktørene som skal bruke Elhub daglig», sier Heiberg.

Sentral IT-løsning må ferdigstilles i mars

«Lansering av Elhub kan etter den oppdaterte planen skje innen utgangen av oktober 2018. Dette forutsetter at den sentrale IT-løsningen ferdigstilles i mars, slik at markedsaktørene får nok tid til testing. Vi går nå i dialog med aktørene i bransjeråds- og ekspertgruppemøter for å kvalitetssikre denne fremdriftsplanen», utdyper Heiberg.

Planen fremover for markedsaktørene

«Planen fremover for aktørene og hvordan arbeidet vil legges opp videre, vil bli publisert på elhub.no i løpet av få dager», presiserer Heiberg.

Elhub.no pressemelding: Oppdatert plan og lansering for Elhub »

css.php