Ny forskning viser at teknologi og sosiale medievaner varierer mellom kjønn og foreldres inntekt for tenåringer i USA. Generelt er dagens tenåringer mye mer online enn i 2014-15. I dag oppgir 44 prosent at de er på nett hele tiden.

95 prosent har tilgang til smarttelefon

Det er Pew Research Center som står bak den ferske undersøkelse om amerikanske tenåringers bruk av teknologi og sosiale media. 1058 foreldre og 743 tenåringer var med i undersøkelsen. Sammenlikning med undersøkelsen fra 2014-15 viser at dagens tenåringer i USA er oftere online og at 95 prosent har tilgang til en smarttelefon.

Halvparten av tenåringene på nett hele tiden

Økende tilgang til smarttelefonen øker andelen tenåringer som er på nett. 45 prosent av tenåringene svarte at de er online nesten konstant, mens 44 prosent oppga at de var på nettet flere ganger om dagen. I 2014-15 var det kun 24 prosent av tenåringene som oppga at de var på nett ofte.

Forskjell i internettbruk

Den ferske undersøkelsen viser at det er bruksforskjeller på internettbruk mellom kjønn, rase og etnisitet. Når det kommer til kjønn viser forskningen at halvparten av tenåringsjentene er nesten konstant online, mens av tenåringsguttene er det 39 prosent.

Sosiale medier

Undersøkelsen viste også at Facebook ikke lenger er den mest populære online plattformen blant tenåringer i USA, med rundt halvparten (51 prosent) sier at de bruker den, sammenlignet med 85 prosent som bruker YouTube, 72 prosent som bruker Instagram og 69 prosent som bruker Snapchat. Twitter er også blant topp 5 med 32 prosent bruk blant amerikanske tenåringer i alderen 13 til 17 år.

Ulikt bruksmønster på sosiale medier

Pew Research Center fant at bruken av sosiale media også er noe ulik for tenåringene i henhold til kjønn og foreldrenes inntekt. Av tenåringsjentene oppga 42 prosent at de ofte bruker Snapchat, mot 29 prosent av de spurte tenåringsguttene. Undersøkelsen viser at guttene foretrekker YouTube med 39 prosent mot 25 prosent av jentene. Lav-inntekts tenåringene bruker oftere Facebook enn tenåringene som kom fra familier med høyere inntekt.

Pew Research Center; Teens, Social Media & Technology 2018 »
Nearly 50% of teens in the US say they’re now online ‘almost constantly,’ according to new research »

css.php