nben
   
+47 815 73 723

Økt el-avgift fra 1. juli 2015

  • 6
  • 13. mai 2015

eRate_Dyrere-kWhVarsel om økning i den generelle satsen for el-avgiften på 0,5 øre per kWh i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. El-avgiftssatsen for industrien forblir på samme nivå som i dag. Samtidig varsler regjeringen at man til høsten, i statsbudsjett for 2016, vil komme med forslag om å senke avgiften for datalagringssentre.

Ca. 100,- mer i året for strøm

Når økningen trer i kraft 1. juli 2015 vil den totale el-avgiftssatsen være på 14,15 øre per kWh. Dette vil koste en gjennomsnittshusholdning ca. 100 kroner mer for strømmen i året, ifølge Finansminister Siv Jensen (Frp).

Ønske om redusert strømforbruk

“En økt kostnad per kWh vil styrke incentivet til å redusere strømforbruket”, skriver regjeringen. De påpeker også at avgiften på el-kraft er lavere for husholdninger i Norge, enn i Danmark, Sverige og Finland. Det er et generelt ønske om å redusere og jevne ut strømforbruket. Dette for at samfunnet skal kunne utsette eller spare investeringer i nytt strømnett.

Mer om økningen av el-avgiften på Dinside »

css.php