nben
   
+47 815 73 723

Økt omsetning for ekombransjen

  • 7
  • 21. mai 2015

Mobildata---eRateRapporten «Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014» er nå presentert av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Tallene i rapporten er basert på tall fra tilbyderne av offentlige elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge.

Store investeringer i 4G mobilnett

Aktørene i ekommarkedet fortsetter å investere i nett og utstyr. Særlig i utbygging av 4G mobilnett og fiber. I mobilnettet alene ble det investert mer enn 1,4 milliarder kroner i 2014.

Sluttbrukeromsetning økt med nesten 700 mill.

Det totale norske ekommarkedet omsatte for 31,7 milliarder kroner i fjor. I tillegg kommer distribusjon av TV-signaler, som utgjør 8,2 milliarder kroner.

Tallene uttrykker økt sluttbrukeromsetning. Sammenliknet med 2013 er totalomsetningen økt med nær 700 millioner kroner. Omsetningen for mobiltjenester og bredbåndstjenester øker, mens omsetningen for fasttelefoni stadig går ned.

Mobildata økt med 71%

Mobil datatrafikk innenlands økte med 71% fra 2013 til 2014, mot 55% fra 2012 til 2013. Sterkest vekst i databruk er i privatabonnementene. I utlandet ble mobil datatrafikk mer enn hos norske abonnenter fra 2013 til 2014. I 2013 brukte vi 216 millioner MB og i 2014 hele 470 millioner MB.

Fortsatt store investeringer i ekombransjen, og omsetningen øker (artikkel Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) »
Rapporten «Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014» »
Presentasjon fra pressekonferansen til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet »

css.php