Misjon og Visjon

Vår misjon er å tilføre verdi gjennom automatisering og forenkling av kompliserte prosesser innen datafangst, fakturering og kundehåndtering. eRate gjør det mulig for nye aktører å tre inn i markeder ved å tilby lave investeringer og fleksible prismodeller. Vi skal skape merverdi for våre kunder ved å levere kvalitet og kunnskap tilpasset for framtiden.

Vår visjon er å være en intelligent leverandør og tilrettelegger av løsninger for sikker håndtering av data- og pengeflyt. eRate skal være en global leverandør og tilby verdiskapende løsninger for aktører i nye og etablerte markeder.

css.php