Lyst til å slippe innsamling av data til fakturagrunnlag, sikring av datalagring, produksjon av fakturafiler, revisjon og distribusjon av faktura til sluttkunden? eRate håndterer alle prosesser knyttet til fakturering i tillegg til drift og support av vårt faktura- og kundesystem. Vi utfører også purring og reskontrohåndtering etter forhåndsavtalte rutiner og intervaller.

eRate gjør hele jobben med faktureringen

Kjernevirksomheten i en bedrift er sjeldent selve faktureringen. I noen bransjer er faktureringen mer omfattende og utfordrende. Det er for disse bransjene eRate kan utgjøre en stor forskjell. Vi har over ti års erfaring fra mobilbransjen og hjelper i dag stadig flere bedrifter fra andre bransjer hvor faktureringen øker i kompleksitet. eRate gjør hele jobben fra datafangst til fakturering slik at kundene våre kan holde fokus på kjernevirksomheten sin.

Teknisk spisskompetanse

Kundene våre trenger ikke tenke på utvidet IT-kompetanse og dyr maskinvare. eRate håndterer all løpende drift og support på systemene vi leverer. eRate holder overvåkning 24/7 på alle prosesser, integrasjoner, servere, web-løsninger og databaser.

Sikker datalagring

Aktivitetslogg og rapportering av hendelser sikrer god oversikt på endringer som blir gjort. Samtidig er du alltid sikret tilgang på siste versjon av softwaren. Redundant lagring på to forskjellige geografiske adresser i Norge sikrer dataene på en måte som tilfredsstiller de strengeste krav til datalagring.

Ta kontakt for en uformell prat

Ove Vik, Adm. Direktør, telefon: 997 55 550

css.php