På grunn av teknisk feil har EU-kommisjonen stengt søknadsportalen for WiFi4EU, samt annullert den første utlysningen. WiFi4EU er en satsning fra EU-kommisjonen for at alle i EU skal få tilgang til WiFi-nett på offentlige steder. Det er parker, møteplasser, bibliotek, turistområder og offentlige bygninger som er tiltenkt Internett-tilgang med høy kvalitet med midler fra ordningen WiFi4EU. Initiativet forventes å minske digitale skiller når tilgjengeligheten til gratis offentlige WiFi-soner blir bedre.

120 millioner euro til WiFi4EU-ordningen

Det blir minst 15 vouchers tilgjengelig for hvert land per utlysning. En voucher vil være på ca. 20.000 euro som tilsvarer i underkant av 200.000 kroner. Det er lagt opp til fem utlysninger frem mot 2020. Totalt er det satt av 120 millioner euro til WiFi4EU mellom 2017 og 2019.

5000 på få sekunder

«15. mai kl. 13.00 åpnet portalen for innsending av søknader etter førstemann til mølla-prinsippet, og i løpet av noen sekunder hadde mer enn 5000 kommuner trykket på søknadsknappen. Etter noen få timer var tallet oppe i 11 000. EU-kommisjonen valgte å stenge portalen fordi noen kommuner i god tro klarte å sende inn søknader før fristen, mens andre ble forhindret fra å sende inn søknader da portalen åpnet», skriver Nkom som forvalter ordningen i Norge.

Neste utlysning høsten 2018

Dette betyr at de kommunene som sendte inn søknad, ikke vil få bevilgningsbevis i denne omgang. Bevilgningen fra den første runden vil bli lagt til neste utlysning som blir høsten 2018. Eksakt dato er ikke bestemt. Portalen vil åpne igjen så snart de tekniske problemene er løst, og kommuner som allerede har registrert seg, trenger ikke registrere seg på nytt, skriver Nkom.

Nkom: Første utlysning av WiFi4EU annullert »

css.php