Nok en mulig utfordring for kraftbransjen. Denne sluttkundetilnærmingen vil også kreve et fleksibelt faktureringssystem som kan håndtere store datamengder.

Blir betalt for å balansere nettet

Ti Nissan e-NV200 varebiler har tjent 1.300 euro siden august 2016 i et prosjekt i Danmark. De har bidratt med å balansere nettet og blir betalt for å være koblet til for både å motta og avlevere strøm. Varebilene tilhører kraftselskapet Frederiksberg Forsyning i København. De har installert ti smarte V2G-ladere (Vehicle to Grid) fra Enel. Nuvve leverer den nettintegrerte bilplattformen GIVe™ til prosjektet som bestemmer når strømmen skal leveres eller trekkes fra elbilene.

Egen løsning for strømstyring

Når frekvensen i nettet faller under 50 hertz er produksjonen for liten, og Nuvve-løsningen forsyner nettet med strøm for å øke frekvensen. Når frekvensen overstiger 50 hertz, er produksjonen større enn etterspørselen, og batteriene i bilene kan lades for å bidra til at frekvensen reduseres.

Tilkoblede mobile energiløsninger belønnes

Totalkapasiteten fra de 10 kW Enel V2G-laderne utgjør ca. 100 kW. Når e-NV200 bilene ikke er i bruk kan de plugges til VG2-enhetene og motta energi fra og levere energi tilbake til det nasjonale strømnettet etter behov. Dette gjør el-varebilene om til mobile energiløsninger hvor bileieren får betalt for å være koblet til nettet gjennom en smartgrid-løsning og ikke antall kilowattimer.

Enda et insentiv for å eie elbil

De fleste biler står parkert mer enn 95 prosent av tiden og gjør inaktive elbiler til en mulig kilde for å holde nettet stabilt. Om V2G blir tilgjengelig for alle sluttkunder, vil dette hjelpe nettoperatørene, samt gi et ytterligere insentiv for å eie elbil. En studie gjort ved University of Warwick hevder i tillegg at elbatteriet vil få lengre levetid ved å bli brukt på denne måten.

Flere V2G-prosjekter i USA

I tillegg til prosjektet i København kjøres det pilotprogram for V2G i USA også. Los Angeles Air Force Base i El Segundo i California er et av flere steder Department of Defense (DOD) har V2G-piloter for å redusere egen oljeavhengighet. Piloten i LA vil avsluttes i september og DOD vil publisere endelig evaluering sent i år eller tidlig i 2018.

Tech Start: Parkerede elektriske biler har tjent penge ved at hjælpe med at balancerede elnettet i Danmark »
Teknisk Ukeblad: Elbileiere tjener penger på å være koblet til lader »
The Fuse: Pilot Program In Denmark Reflects Large Upside For Vehicle-To-Grid Technology »
Undersøkelse av University of Warwick viser at et bilbatteriliv kan forlenges med ca. 10% »

css.php