nben
   
+47 815 73 723

Partnerskap for å akselerere innovasjon i mobilmarkedet

  • 1
  • 12. juni 2018

eRate og Working Group Two, WG2, har inngått en avtale hvor WG2 skal være eRates partner og levere et mobilt kjernenett som en tjeneste. Samarbeidet gjør det mulig for eRate å utvide tilbudet sitt fra billing- og kundehåndteringssystemer til å inkludere et tilpasningsdyktig og programmerbart mobilt kjernenett. Dette gir eRates kunder mulighet til å utvikle egne produkter og tjenester til sine sluttbrukere i enda større grad.

Radikal økning av innovasjonsraten i mobilindustrien

eRate og WG2 har begge et mål om å øke innovasjonsraten radikalt i mobilindustrien. Begge parter har ambisjoner om å skape produkter og tjenester som gir abonnenter – privatkunder og bedrifter – økt bruk av sine mobilabonnement.

Felles plattform for utviklere – et økosystem

Samarbeidet åpner også for en plattform hvor tredjeparter kan bygge produkter og tjenester til kunder av eRate. Målet er å skape et produkt og et økosystem på tvers av operatører, grenser og nettverk, noe som er nytt for mobilindustrien. Begge parter er begeistret over muligheten for å sammen skape en felles plattform for utviklere i bransjen.

eRate og WG2 sammen om å skape sterke mobilaktører

«eRate leverer i dag tjenester til aktører innen mobil, IoT og m2m, både i privat- og bedriftsmarkedet. Gjennom WG2-plattformen, sammen med sterke partnere og brands, ser vi frem til rask innovasjon i mobilmarkedet som igjen vil øke konkurranseevnen til både eRate og våre kunder. WG2 er en perfekt partner for eRates eksisterende og fremtidige planer», sier Ove Vik, administrerende direktør for eRate i en pressemelding.

«eRate har en sterk ambisjon om å skape differensiering for sine kunder, på tvers av segmenter, geografiske områder og nettverk. Dette er en ambisjon vi deler, og eRate blir en viktig partner for å skape sterke fremtidige aktører som ønsker å konkurrere med nye produkter og tjenester», sier Erlend Prestgard, CEO for WG2 i samme pressemelding.

Pressemeldingen: Working Group Two partners with eRate »

css.php