eRate og Working Group Two, WG2, har inngått en avtale hvor WG2 skal være eRates partner og levere et mobilt kjernenett som en tjeneste. Samarbeidet gjør det mulig for eRate å utvide tilbudet sitt fra billing- og kundehåndteringssystemer til å inkludere et tilpasningsdyktig og programmerbart mobilt kjernenett. Dette gir eRates kunder mulighet til å utvikle egne produkter og tjenester til sine sluttbrukere i enda større grad.

Radikal økning av innovasjonsraten i mobilindustrien

eRate og WG2 har begge et mål om å øke innovasjonsraten radikalt i mobilindustrien. Begge parter har ambisjoner om å skape produkter og tjenester som gir abonnenter – privatkunder og bedrifter – økt bruk av sine mobilabonnement.

Felles plattform for utviklere – et økosystem

Samarbeidet åpner også for en plattform hvor tredjeparter kan bygge produkter og tjenester til kunder av eRate. Målet er å skape et produkt og et økosystem på tvers av operatører, grenser og nettverk, noe som er nytt for mobilindustrien. Begge parter er begeistret over muligheten for å sammen skape en felles plattform for utviklere i bransjen.

eRate og WG2 sammen om å skape sterke mobilaktører

«eRate leverer i dag tjenester til aktører innen mobil, IoT og m2m, både i privat- og bedriftsmarkedet. Gjennom WG2-plattformen, sammen med sterke partnere og brands, ser vi frem til rask innovasjon i mobilmarkedet som igjen vil øke konkurranseevnen til både eRate og våre kunder. WG2 er en perfekt partner for eRates eksisterende og fremtidige planer», sier Ove Vik, administrerende direktør for eRate i en pressemelding.

«eRate har en sterk ambisjon om å skape differensiering for sine kunder, på tvers av segmenter, geografiske områder og nettverk. Dette er en ambisjon vi deler, og eRate blir en viktig partner for å skape sterke fremtidige aktører som ønsker å konkurrere med nye produkter og tjenester», sier Erlend Prestgard, CEO for WG2 i samme pressemelding.

Pressemeldingen: Working Group Two partners with eRate »

css.php