«Hva betyr elbiler for strømnettet?» spør NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, i sin nyeste rapport. De har sett på et scenario med en bilpark med 1,5 millioner elektriske personbiler i 2030 og hvordan dette kan påvirke strømnettet.

Flest elbileiere lader om natten

1,5 millioner elektriske personbiler kan gi et økt strømbehov på cirka 4 TWh. Dette tilsvarer 3 prosent økning av Norges totale forbruk i dag. Det er derfor positivt at det meste av dagens elbillading skjer hjemme om natten, når strømnettet er minst belastet. Dette viser målinger og undersøkelser, men det er vanskelig å si noe om lademønsteret i 2030.

Utfordringer for strømnettet noen steder

Om alle ønsker å lade elbilen samtidig i ett område kan det skape utfordringer i distribusjonsnettet. Dette gjelder spesielt i områder med liten kapasitet. Områder med svakt nett kan oppleve dårligere spenningskvalitet ved mye elbillading.

AMS og effekttariffer

AMS blir et viktig hjelpemiddel for å få smart lading. Dette sammen med flytting av last og innføring av effekttariffer kan redusere de mulige utfordringene i strømnettet som følge av elbillading.

Strømnettet klart for elbilene

Konklusjonen til NVE er at strømnettet er klar for elbilene i 2030, forutsatt av at ladingen fordeler seg utover døgnet.

NVE sin rapport; «Hva betyr elbiler for strømnettet?» »
Strømnettet er klar for elbilene »

css.php