1. januar 2017 trer nye krav om bedre varslingsvilkår for strømkundene i kraft. I september varslet Energi Norge og Forbrukerombudet om endringen i standardvilkårene for strømavtalen mellom strømkunde og kraftleverandør. Juridisk direktør i Forbrukerombudet, Frode Elton Haug, uttalte i september at han håper på at «dette kan styrke strømmarkedene og bidra til å hindre tvister mellom forbrukere og strømselskap i framtiden.»

Direkte varsling to uker i forkant ved prisendring

Strømkunden skal bli direkte varslet to uker i forkant av en prisendring. Dette skal skje i form av brev, e-post eller SMS. Kunden kan også motta meldingen i en «Min Side-løsning», men da skal kunden aktivt ha valgt denne kanalen selv. Digitaliseringen av energibransjen er et faktum. Direktevarslingen er bare en liten del som det også må tas høyde for i markedsaktørens datasystemer.

eRate Faktura- og Kundesystem med automatiserte prosesser

I en stadig mer digitalisert verden kan også stadig flere arbeidsprosesser gjøres automatisk. Dette frigjør kapasitet i bedriften, samt gir kunden økt kundeservice i form av tilpasset informasjon via forhåndsønsket kanaler.

eRates Faktura- og Kundesystem har kundekort knyttet til hver enkelt kunde. Her kan det registreres hvordan sluttkunden ønsker å bli varslet. Når varsel skal sendes ut gjør systemet dette automatisk etter forhåndslagde maler.

Selvbetjening i Min Side-løsning

Sluttkunder ønsker i stadig større grad å kunne gjøre endringer i sine avtaleforhold selv. Det skal kunne skje akkurat når de ønsker det – og gjerne lett tilgjengelig via Internett. Mobilbransjen har løst dette sluttkundebehovet med en «Min Side-løsning». Her kan mobilkunden logge seg inn etter eget ønske eller på oppfordring fra leverandør. Mobilkunden kan selv endre alt fra abonnementstype til ønsket informasjonskanal fra mobilleverandøren. En slik «Min Side-løsning» tilbyr eRate nå også til markedsaktørene som bør etterstrebe å få registrert flest mulig sluttkunder på digitale informasjonskanaler.

Ekstra kostnad ved mangel av e-post og mobilnummer

De færreste markedsaktører har e-post og mobilnummer registrert på alle sine kunder. Strømkunden som kun har registrert postadresse hos sin strømleverandør skal få varsel om prisendringer per brev om ikke annet er avtalt. Det er ikke lenger tilstrekkelig å varsle om prisendringer via en nettside. Dermed kan prisendringer fort bli kostbart for enkelte markedsaktører som må betale porto til deler av kundemassen sin hver gang de planlegger en prisendring.

Gratis nettside-informasjon byttes ut med brevporto

Et raskt overslag på portokostnader hos Posten viser at kronene ruller fort ved brevutsending. Selv ved såkalt masseutsendelse, hvor flere brev i samme størrelse sendes ut samlet, gir en enhetspris på over 5 kroner per brev (eksempel med 5000 utsendelser). Totalpris for vårt tenkte eksempel med B-post for 5000 brev får en samlet porto på 25 687,-

Energi Norge: Nye standardvilkår for strømavtaler »
Forbrukerombudet: Nye standardvilkår for straum »
Forbrukerombudet: Standard kraftleveringsavtale »

css.php