Pris er ofte en av faktorene kunder vurderer før et kjøp. For mobilkundene er det viktig hva at abonnement koster, men aller viktigst er forutsigbarheten. Skjulte priser og overraskende fakturaer ønskes ikke i Norden. Dette viser Deloitte Global Mobile Consumer Survey – The Nordic Cut for 2017.

Den Nordiske rapporten til Deloitte baseres på 5000 respondenter i Norden fra 18 til 75 år. 1002 av disse er norske. Hele studien ble gjennomført i juli 2017 hvor totalt 53 000 respondenter var med fra 33 land.

Unngå faktura-overraskelser

Mobilkundene synes det er viktigst med priser som er lette å forstå slik at de unngår pris-overraskelser. 91 prosent av de som var med i undersøkelsen svarte at forutsigbarheten enten er veldig viktig eller ganske viktig for dem. Nest viktigst er selve prisen for abonnementet, deretter kommer nettverkskvaliteten og dekningen.

Kostnadskontroll og fakturavarsling gir mer fornøyde kunder

eRate vet at overraskende høye fakturaer irriterer kunder, spesielt når de ikke får varsel før den ligger i postkassen. Derfor tilbyr vi kostnadskontroll, som både kan brukes aktivt av kunden og som en fakturavarslingstjeneste. Kunden kan bruke tjenesten aktivt ved å legge inn en varsling ved for eksempel 80% brukt av forhåndsbestemt beløp slik at de kan kontrollere eget forbruk. Når kostnadskontrollen brukes som fakturavarslingstjeneste vil kunden motta et automatisk generert varsel om forbruk i god tid før faktura produseres slik at kunden ikke blir negativt overrasket ved en forhøyet faktura.

Korrekt fakturering gir mer lojale kunder

Fordelene ved nøyaktig fakturering er store; kundene opplever kvalitet og forutsigbarhet, regninger blir betalt raskere, færre kunder henvender seg direkte til bedriften med spørsmål om det ene og det andre. Kundene blir rett og slett mer fornøyde, og fornøyde kunder er mer lojale. Skulle en være uheldig slik at faktureringen feiler tar det lang tid å gjenvinne kundenes tillit. Tiden hvor feil ved faktureringen kunne skje er over, det vil si – fra kundens perspektiv.

Alle kostnadslinjer i samme faktura

eRate samler alle kostnadslinjer i en og samme faktura; faste kostnader, løpende kostnader, delbetalinger, tredje-partsprodukter og eventuelle krediteringer. Alt samlet på kundekortet og i kundens reskontro.

Inside Telecom: Enda viktigere enn lave priser »
Global Mobile Consumer Survey – The Nordic Cut 2017 »
More than just a phone, A study on Nordic mobile consumer behavior »

css.php