Rapportering og Analyse

product-confi eRate tilpasser automatiske rapporter for hver kunde. Disse kan sendes på et ønsket tidspunkt for en gitt periode. Dette kan være rapporter på all mulig data som kundemasse, fordeling per produkt/tjeneste, oppsigelser, provisjonsgrunnlag for selgere etc.

Ad-hoc/engangsrapporter kjøres etter forespørsel og kan være analyse av forbruk for et spesifikt kundecase eller en produktplanlegging, årsrapporter for regnskap o.l.