Dagens regulering av det norske mobilmarkedet er fra 2016. Reguleringen er for å fremme konkurransen blant aktørene i bransjen. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom, har denne uken sendt ut brev til mobilselskapene her i Norge for å få hjelp til å kartlegge dagens konkurransesituasjon. «Informasjonsinnhentingen er bred og dekker alle deler av analysen Nkom skal gjennomføre», skriver Nkom på egne sider.

Nasjonal høring våren 2019

Mobilselskapene bes om å gi sitt syn på dagens regulering og fremtidig reguleringsbehov. Nkom ønsker å avdekke om en eller flere aktører har sterk markedsstilling som krever særskilte regulatoriske tiltak. Reguleringen blir basert på felleseuropeiske regler. Etter at all informasjon er vurdert og Nkom har gjennomført sine markedsanalyser blir den oppdaterte analysen sendt på nasjonal høring. Dette er planlagt til våren 2019. Deretter må EFTA’s overvåkningsorgan, ESA, konsulteres før et vedtak kan fattes.

Tilrettelegge for bærekraftig konkurranse

I dagens regulering er det Telenor ASA som er pålagt regulering for å «avhjelpe konkurranseproblemer i markedet og legge til rette for bærekraftig konkurranse», skriver Nkom. Telenor har som tilbyder en sterk markedsstilling. Selskapet har omtrent halvparten av mobilabonnementene som kunde, enten direkte hos Telenor eller hos en av merkevarene som Telenor eier.
Vedlagt er spørsmål som vi ber om svar på innen 21. september 2018.

Nkom har påbegynt ny analyse av konkurransen i mobilmarkedet »
Nkom sine spørsmål til aktørene »

css.php