Reskontrohåndtering

Reskontrohandtering_eRate Gjennom integrasjon mot bank og kortinnløsere har eRate til enhver tid oppdatert oversikt over innbetalinger mot den enkelte faktura.

eRate kan kjøre purringer per SMS og brev (via printleverandør) helt frem til inkasso. Ønsker kunden å gjøre dette eksternt synkroniserer vi betalinger og purrestatus, og oppdaterer oversikten i vårt kundesystem.

eRate har direkte integrasjon med inkassobyrå når vi kjører purresteg. Samme informasjonsutveksling skjer her, slik at vårt system alltid viser korrekt fakturastatus på kundekortet.