eRate er invitert til å holde et foredrag hos Norsk-Tysk Handelskammer om ladning av Elbiler. En gigantisk satsning av den tyske regjering, bilindustri, lokale myndigheter og øvrige næringsliv skal øke antallet Elbiler i Tyskland fra dagens beskjedne 150.000 til over 1 million biler i løpet av 3 år. Sammenlignbart har Norge i dag 125 000 Elbiler og ambisjon om 400.000 i løpet av 3 år.

Bygging av 15 000 ladestasjoner

For å nå disse målene skal det bygges minimum 15 000 ladestasjoner i Tyskland som skal sikre forbruker tilgang på billading der hvor de er. I et land hvor energiprisene er 3-4 ganger høyere enn i Norge og tilgangen på ren og fornybar energi er betydelig lavere, er dette en stor utfordring.

Tyskland henter inspirasjon fra Norge

For å få inspirasjon til innovative løsninger og ikke minst få erfaringer fra verdens ledende nasjon innen bruk, ladning og utbredelse av Elbil kommer det en bredt sammensatt tysk delegasjon til Oslo. Målet til tyske myndigheter er å sikre bred konkurranse, attraktive løsninger for sluttbruker og engasjement fra leverandører og lokale myndigheter.

Roaming for elbil-lading

Med et konsept tilnærmet lik hvordan mobiltelefoni fungerer i dag mener man at viktige mål blir nådd. Det betyr at med strømabonnement vil kunder kunne «roame» eller lade der hvor de er uavhengig av hvem som operer ladestasjonen, alt vil bli samlet på en faktura fra din lokale strømleverandør. Morgendagens strømleverandør kan like gjerne være et mobilselskap eller en hvitevareleverandør. Med andre ord flere aktører, bredere konkurranse og gode løsninger for Elbil-eiere.

Utnytter eRate sin mobilerfaring

eRate er en av svært få selskaper som i mer enn 10 år har bidratt til etablering av uavhengige mobilselskaper i Norge og Sverige. eRate har de siste årene bygget opp en bred kompetanse innen energisektoren. Nå kombineres begge erfaringsområdene for å kunne gi Elbil-eiere det mest optimale og kostnadseffektive produktet for ladning av bil enten det er hjemme, på jobb eller på reise. «Vi håper at norsk teknologi kan være en bidragsyter når Tyskland skal bygge sin Elbil-satsning de neste årene», uttaler Vidar Myrer, Kommersiell sjef for energi hos eRate AS.

For mer informasjon, kontakt Kommersiell sjef energi, Vidar Myrer på 4080 0090 eller vidar@erate.no

eRate: Roaming for elbil-lading »

css.php